Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

 • Ελληνικά
 • English

Σχεδιασμος

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ο σχεδιασμός διεργασιών για την ελαιουργική βιομηχανία περιλαμβάνει:

 • Υπολογισμό και διαστασιολόγηση βασικού εξοπλισμού διεργασίας
 • Περιγραφή της χημικής διεργασίας
 • Ισοζύγια ενέργειας και μάζας
 • Διάγραμμα ροής διεργασίας και διάγραμμα P&I
 • Περιγραφή ελέγχου διεργασίας
 • Πίνακα εξοπλισμού με προδιαγραφές
 • Κατόψεις
 • Στοιχεία για προκαταρκτικό κτιριακό σχεδιασμό
 • Προκαταρκτικό προϋπολογισμό έργου και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
 • Ανάλυση και προσομοίωση διεργασίας