Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

  • Ελληνικά
  • English

Περιβαλλοντικες Εφαρμογες

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Η βελτίωση στις περιβαλλοντικές εφαρμογές των μονάδων ελαιουργείας και σπορελαίουργειας απαιτεί την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών. Η τεχνική που θα εφαρμοστεί ανά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει μηχανικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες καθώς και συνδυασμό των παραπάνω.

Η Innoleon αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων όπως:

  • Αντιμετώπιση οσμών από μονάδες πυρηνελαιουργείας
  • Μείωση οπτικών οχλήσεων από υδρατμούς πυρηνελαιουργείων
  • Online μέτρηση και καταγραφή περιβαλλοντικών ιδιοτήτων απαερίων
  • Online μέτρηση και καταγραφή ρυπαντικού φορτίου υγρών αποβλήτων