Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

 • Ελληνικά
 • English

Η Innoleon δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού μονάδων επεξεργασίας και παραγωγής φυτικών ελαίων και βιοκαυσίμων προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Αδειοδοτησεις νεων & υφισταμενων εγκαταστασεων

Σχετικά με τις νέες εγκαταστάσεις απαιτείται η σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση μέχρι την τελική έγκριση του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως και όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας για τον τομέα της ελαιουργίας & της σπορελαιουργίας, καθώς και όλων των συναφών δραστηριοτήτων, ενώ για υφιστάμενες εγκαταστάσεις μας ενδιαφέρει η σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση μέχρι την τελική έγκριση των φακέλων ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων όπως και όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας για τον τομέα της ελαιουργίας & της σπορελαιουργίας, καθώς και όλων των συναφών δραστηριοτήτων.

2. Βασικος και Λεπτομερης σχεδιασμος

Ο βασικός σχεδιασμός αποτελεί το πρώτο βήμα για τον καθορισμό τον βασικών παραμέτρων σχεδιασμού του έργου με βασικά παραδοτέα:

 • Διάγραμμα ροής (Process flow diagram)
 • Πληροφορίες και συνθήκες διεργασίας
 •  Ποιοτικές προδιαγραφές πρώτων υλών, παροχών (utilities), προϊόντων και υπολειμμάτων
 •  Ισοζύγιο μάζας και ενέργειας
 •  Προκαταρκτικά σχέδια και διαστάσεις εξοπλισμού
 •  Λεπτομερές διάγραμμα διεργασίας και εξοπλισμού (P&I D)
 •  Κατόψεις και όψεις κτιριακών εγκαταστάσεων με όλες της απαιτούμενες πληροφορίες για τον λεπτομερή σχεδιασμό
 •  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αυτοματισμοί
 •  Κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης (+/-10%)

Ενώ ο λεπτομερής σχεδιασμός  αποτελεί τον τελικό σχεδιασμό του έργου βάσει των προδιαγραφών που ορίστηκαν στον βασικό σχεδιασμό με βασικά παραδοτέα:

 • Ισομετρικά σχέδια δικτύων
 • Τελικά σχέδια εξοπλισμού
 • Τρισδιάστατο μοντέλο εγκατάστασης
 • Τελικό διάγραμμα διεργασίας και εξοπλισμού
 • Στατική μελέτη και τελικός σχεδιασμός θεμελίων
 • Σχέδια μεταλλικής κατασκευής
 • Ηλεκτρομηχανολογικό πλάνο και πλάνο καλωδίωσης
 • Περιγραφή αυτοματισμών και λειτουργίας

3. Μελετες σκοπιμοτητας/ βιωσιμοτητας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και σύνταξη μελετών σκοπιμότητας για νέες επενδύσεις ή για επενδύσεις βελτίωσης/ανάπτυξης υφιστάμενων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών.

4. Κατασκευη

Για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον τομέα της ελαιουργίας, σπορελαιουργίας, βιοκαυσίμων και σχετικών τεχνολογιών αντιρρύπανσης παρέχουμε την κατασκευή έργου στα παρακάτω στάδια:

 • Ορισμός έργου
 • Σχεδιασμός & αδειοδοτήσεις
 • Διαχείριση έργου
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Οργάνωση και επίβλεψη εργοταξίου
 • Δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού