Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

 • Ελληνικά
 • English

Συμβουλευτική

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Βασιζόμενοι στην βιομηχανική και ερευνητική εμπειρία παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με:

 • Βελτίωση παραγωγικότητας (debottlenecking) μονάδων ελαιουργίας / σπορελαιουργίας
 • Ανάπτυξη ή βελτίωση παραγωγικής δραστηριότητας
 • Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Βιομηχανική ασφάλεια
 • Αντιμετώπιση βιομηχανικών οσμών και περιβαλλοντική προστασία
 • Σύνταξη σχεδίων αντιεκρηκτικής προστασίας

Οι τομείς στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή οι παραπάνω υπηρεσίες  σχετίζονται με: 

 • Δειγματοληψία και καθαρισμό ελαιούχων σπόρων
 • Παραγωγή και τυποποίηση λεκιθίνης
 • Ραφινάρισμα φυτικών ελαίων
 • Εστεροποίηση / Μετεστεροποίηση ελαίων (παραγωγή βιοντίζελ)
 • Διαχείριση υπολειμμάτων
 • Φαρμακευτική γλυκερίνη