Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

  • Ελληνικά
  • English

Αδειοδοτησεις

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Η αδειοδότηση οποιασδήποτε νέας ή υφιστάμενης ελαιουργικής δραστηριότητας απαιτεί την συλλογή και επεξεργασία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πληροφοριών που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη αξιολόγηση από τους φορείς αδειοδότησης.

Παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη και παρακολούθηση από τα αρχικά στάδια της προετοιμασίας μέχρι την τελική αδειοδότηση εγκατάστασης, λειτουργίας και επέκτασης οποιασδήποτε δραστηριότητας, αφού πρώτα αξιολογηθεί το έργο και προσδιοριστούν οι απαιτήσεις αδειοδότησης.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σχετίζονται με:

  • Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων
  • Άδειες εγκατάστασης,λειτουργίας και επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών
  • Οικοδομικές άδειες
  • Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας