Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

  • Ελληνικά
  • English

Ερευνα

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών για τον ελαιουργικό και σπορελαιουργικό τομέα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων αποδοτικότερης χρήσης πόρων, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος. Ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο, η Innoleon αναλαμβάνει την σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Innoleon αναλαμβάνει τον συντονισμό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων όπως:

  • Πιλοτικές μονάδες και δοκιμές
  • Προσομοίωση (simulation) για την μοντελοποίηση χημικών διεργασιών
  • Βιομηχανική εφαρμογή (scale up) καινοτόμων διεργασιών
  • Μελέτες εφαρμογής περιβαλλοντικών τεχνολογιών για μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ανάλογα με τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται, η Innoleon έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με Πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα, Διαπιστευμένα εργαστήρια, Πιλοτικές μονάδες και εξειδικευμένους βιομηχανικούς προμηθευτές.