Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

  • Ελληνικά
  • English

Σπορελαιουργεια

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Τα φυτικά έλαια(σπορέλαια) εξάγονται από ελαιούχους σπόρους (π.χ. ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόγια κ.α.) μέσω της έκθλιψης (προπαρασκευή) σε πρέσες για το πρώτο λάδι και της εκχύλισης σε κατάλληλες βιομηχανικές διατάξεις. Οι σπόροι αρχικά αποθηκεύονται σε κατάλληλα σιλό ώστε να μπορέσουν να αφαιρεθούν οι ξένες ύλες με διατάξεις καθαρισμού (μαγνητικές, πνευματικές ή και μηχανικές). Μετά την εξαγωγή του λαδιού ακολουθεί η ραφινερία για την βελτίωση των ιδιοτήτων του ελαίου.

Η Innoleon αναλαμβάνει την διαστασιολόγηση, κατασκευή και θέτει σε λειτουργία μονάδες σπορελαιουργείας. Επιπλέον  παρέχονται υπηρεσίες για τη βελτίωση υφιστάμενων με την προσθήκη ή την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους.