Επικοινωνήστε μαζί μας! | 27210 22649

  • Ελληνικά
  • English
scroll
background

Περιμένετε την καλύτερη ποιότητα από εμάς

Από τα αρχικά στάδια της προετοιμασίας μέχρι την τελική αδειοδότηση  απολαμβάνετε συνεχώς την υποστήριξη μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή της ελαιουργικής βιομηχανίας είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός διεργασιών.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου απαιτεί την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, σχετικά με τον έλεγχο προόδου.

Ποιες είναι οι δράσεις μας;

Η παραγωγή σπορέλαιων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλα ανανεώμενο τεχνολογικό εξοπλισμό μας στις πιο σύγχρονες μονάδες λειτουργίας.

Η χρήση βιοκαυσίμων αποτυπώνει την ανάγκη για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων έναντι των πετρελαιών και των προϊόντων του.

Από την ίδρυση μας μέχρι σήμερα η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα.

Συνεργαζόμαστε